Pytanie

23.03.2009
Brałem udział w zamówieniach publicznych poniżej progów, wraz ze mną jeszcze 2 firmy. Jedna oferta została odrzucona z powodu nie spełniania wymogów SIWZ. Moja oferta została odrzucona z tego powodu, że bank Zamawiającego zaksięgował moją wpłatę wadium 2 godziny po otwarciu ofert, pomimo tego, że posiadałem potwierdzenie tejże wpłaty na dzień przed składaniem ofert. Zamawiający wybrał więc trzecią ofertę. Jednakże po obejrzeniu oferty trzeciego uczestnika postępowania stwierdziłem, że uczestnik ten we wpisie do KRS jaki załączył do oferty nie posiada w przedmiocie działalności usługi co do której prowadzone jest postępowanie. Ponadto uczestnik ten przedstawił referencje na ową usługę. W związku z tym czy zamawiający może zwrócić się do tego oferenta o uzupełnienie wpisu KRS o ową usługę? Czy referencje przedstawione przez oferenta jakie przedstawił pomimo moim zdaniem bezprawnego wykonywania za ważne w owym postępowaniu? Czy mam jakąś podstawę prawną do złożenia odwołania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

  • [SD-3] Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych pobierz

  • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu pobierz

  • KRS ZM Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej