Pytanie

23.03.2009
Brałem udział w zamówieniach publicznych poniżej progów, wraz ze mną jeszcze 2 firmy. Jedna oferta została odrzucona z powodu nie spełniania wymogów SIWZ. Moja oferta została odrzucona z tego powodu, że bank Zamawiającego zaksięgował moją wpłatę wadium 2 godziny po otwarciu ofert, pomimo tego, że posiadałem potwierdzenie tejże wpłaty na dzień przed składaniem ofert. Zamawiający wybrał więc trzecią ofertę. Jednakże po obejrzeniu oferty trzeciego uczestnika postępowania stwierdziłem, że uczestnik ten we wpisie do KRS jaki załączył do oferty nie posiada w przedmiocie działalności usługi co do której prowadzone jest postępowanie. Ponadto uczestnik ten przedstawił referencje na ową usługę. W związku z tym czy zamawiający może zwrócić się do tego oferenta o uzupełnienie wpisu KRS o ową usługę? Czy referencje przedstawione przez oferenta jakie przedstawił pomimo moim zdaniem bezprawnego wykonywania za ważne w owym postępowaniu? Czy mam jakąś podstawę prawną do złożenia odwołania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek pozwanego o wydanie rozeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia pobierz

  • [KRS-W14] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska pobierz

  • [SD-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku pobierz

  • Umowa o kosztach szkolenia pobierz

więcej