Pytanie

23.04.2009
Czy zamawiający ma prawo zachować w tajemnicy powód przedłużenia terminu związania ofertą w postępowaniu przetargowym? Czy wykonawca może uzyskać informację z jakiego powodu umowa została nie podpisana w pierwszym terminie i termin jest przedłużony?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu - wzór pobierz

  • KRS- WO Udziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • RG-1 Wniosek o nadanie numeru REGON pobierz

  • ZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych pobierz

więcej