Pytanie

26.05.2009
W prowadzonym przetargu na odbiór nieczystości ciekłych złożono dwie oferty (tylko dwa przedsiębiorstwa posiadały zezwolenie na świadczenie tego typu usług). Jedno z nich to gminny zakład budżetowy. Tym zakładem kieruje kierownik. Przedstawił on pełnomocnictwo w formie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii zarządzenia wójta gminy w którym zostaje on powołany na kierownika zakładu i udzielone mu zostaje pełnomocnictwo do realizacji poszczególnych zadań. Czy w tym przypadku należało wystąpić o przedstawienie tego pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie? Czy też wystarczy taka forma?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o separację i alimenty pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawcą pobierz

  • Zaświadczenie o zużytym sprzęcie – wzór pobierz

  • N-9A Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego pobierz

więcej