Pytanie

26.05.2009
W prowadzonym przetargu na odbiór nieczystości ciekłych złożono dwie oferty (tylko dwa przedsiębiorstwa posiadały zezwolenie na świadczenie tego typu usług). Jedno z nich to gminny zakład budżetowy. Tym zakładem kieruje kierownik. Przedstawił on pełnomocnictwo w formie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii zarządzenia wójta gminy w którym zostaje on powołany na kierownika zakładu i udzielone mu zostaje pełnomocnictwo do realizacji poszczególnych zadań. Czy w tym przypadku należało wystąpić o przedstawienie tego pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie? Czy też wystarczy taka forma?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wyłączenie biegłego pobierz

  • NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej pobierz

  • [KRS-W12] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH pobierz

  • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi dłużnika pobierz

więcej