Pytanie

24.06.2009
Czy w przypadku realizacji przez gminę dużego zadania inwestycyjnego, wymagającego zaangażowania przez wykonawcę dużej kwoty własnych środków finansowych, gmina może żądać promesy bankowej potwierdzającej zdolność kredytową wykonawcy, jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganą kwotą na rachunku bankowym? Czy żądanie przedłożenia promesy będzie zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych i przepisami wykonawczymi?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC– 4/F] Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych pobierz

  • Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego pobierz

  • NIP-2A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu pobierz

  • Wniosek o umorzenie weksla pobierz

więcej