Pytanie

07.07.2009
Czy firma wybrana w drodze przetargu na wykonanie projektu budowlanego może przystąpić do postępowania przetargowego na wykonawstwo? Dział II "Postępowanie o udzielenie zamówienia" PZP wskazuje pewne wykluczenia jednak nie odnosi się do tego konkretnego przypadku, praktyka nakazuje jednak unikać takich sytuacji. Czy słusznie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [PIT-12] Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

  • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu pobierz

  • Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych pobierz

więcej