Pytanie

10.07.2009
W prowadzonym postępowaniu przetargowym zapoznaliśmy się z ofertami innych uczestników o korzystniejszych cenach. We wszystkich ofertach były (naszym zdaniem) istotne uchybienia oraz braki w dokumentach. Zapewne Zamawiający wezwie uczestników do uzupełnienia dokumentów. Czy inni uczestnicy postępowania powinni być o tym zawiadomieni? Planujemy złożyć protest, w przypadku wyboru jednej z tych ofert.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa sprzedaży z odroczonym terminem płatności pobierz

  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

  • Wezwanie do usunięcia braków podania pobierz

  • Opłata adiacencka pobierz

więcej