Pytanie

14.09.2009
W specyfikacji na dostawę oleju opałowego był określony wymagany termin realizacji zamówienia na 04.2010 r. Jeden z wykonawców zaoferował późniejszy termin tj. 30.06.2010 r. Czy na tej podstawie można wykluczyć tego wykonawcę z postępowania ponieważ oferta nie odpowiada warunkom specyfikacji?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu pobierz

  • KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana pobierz

  • Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

  • Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste pobierz

więcej