Pytanie

14.09.2009
W specyfikacji na dostawę oleju opałowego był określony wymagany termin realizacji zamówienia na 04.2010 r. Jeden z wykonawców zaoferował późniejszy termin tj. 30.06.2010 r. Czy na tej podstawie można wykluczyć tego wykonawcę z postępowania ponieważ oferta nie odpowiada warunkom specyfikacji?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [RZ-2] Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów pobierz

  • ZUS Rp-1a wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobierz

  • [CIT-10R] Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pobierz

  • Pozew o wydanie ruchomości pobierz

więcej