Pytanie

07.10.2009
Zgodnie z art. 147 ust. 3 pzp Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z ust. 4 w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy żądanie wniesienia zabezpieczenia mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczny wzrost cen ofert, zamawiający może odstąpić od żądania wniesienia zabezpieczenia. W jakich to wyjątkowych sytuacjach zamawiający może odstąpić od żądania wniesienia zabezpieczenia? Czy jeżeli zamawiający prowadzi postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1a pzp, czyli prowadzi negocjacje tylko z jednym wykonawcą, można uznać, że jest to wystarczająca okoliczność uzasadniająca odstąpienie przez Zamawiającego od żądania zabezpieczenia? Wiadomo, że wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia będzie miało swoje odzwierciedlenie w cenie oferty.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zażalenie na postanowienie sądu rejonowego pobierz

  • [CIT-9R] Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców pobierz

  • [AKC-P] Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika pobierz

  • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania pobierz

więcej