Pytanie

24.11.2009
Termin składania ofert w przetargu upływa 6 października 2009 r. Wykonawca składa w przetargu dokument z KRK z datą 19 marca 2009 r., następnie, na wezwanie zamawiającego składa uzupełniony dokument z KRK z datą 22 października 2009 r. Każdy z tych dokumentów (z osobna) nie potwierdza, że wykonawca nie był karany na dzień składania ofert. Pierwszy jest nieaktualny, gdyż został wydany wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, drugi podaje informację o osobie na dzień 22.10.2009 r., a wiec po terminie składania ofert. Jednakże, biorąc pod uwagę oba dokumenty (z 19 marca i 22 października) należy zauważyć, że dokumenty te jednoznacznie stwierdzają, że osoba w nich wskazana nie mogła figurować w zapisach KRK na dzień 6 października 2009 r. (termin składania ofert), ponieważ najkrótszy okres zatarcia wynosi 6 miesięcy (art. 76 §1 k.k.) od pomyślnego zakończenia okresu próby, która wynosi minimum 1 rok. Wobec powyższego, gdyby wykonawca był karany po 19 marca 2009 r. nie mógłby uzyskać informacji z KRK o nie figurowaniu w rejestrze na dzień 22 października 2009 r., gdyż najkrótszy okres wpisu w KRK to 1,5 roku. Czy zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia analizy złożonych dokumentów? Biorąc pod uwagę obydwa dokumenty z KRK oraz przepisy na podstawie których ten rejestr funkcjonuje. Czy nie należy uznać, że wykonawca spełnia warunki w postępowaniu? Czy nie istotny jest stan faktyczny, tylko daty dokumentów? Czy zamawiający ma prawo uznać, że wykonawca nie spełnia tego warunku w momencie, gdy posiada obydwa dokumenty, jednoznacznie świadczące, że wykonawca nie mógł być karany na dzień składania ofert? Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp. Czy jest sens składania protestu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o wszczęcie egzekucji, dokonanie zabezpieczenia pobierz

  • [VAT-UE/B] – Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów pobierz

  • [AKC–4/D] Podatek akcyzowy od paliwa silnikowych - z wyłączeniem gazu pobierz

  • Ewidencja tytułów wykonawczych pobierz

więcej