Pytanie

14.12.2009
Zamówienie publiczne na roboty budowlane przy udziale środków unijnych. Zgodnie z umową termin zakończenia robót jak i inne terminy są ściśle określone w harmonogramach. Wysyłając ogłoszenie o zamówieniu do Dziennika Urzędowego UE nie ma możliwości podania terminu np. "od podpisania umowy do dnia np. 20.12.2011", a jedynie można określić termin w dniach czy miesiącach lub od daty do daty. Jeżeli w ogłoszeniu wpiszemy terminy od daty do daty tj. zakończenia robót to jak prawidłowo określić termin ich rozpoczęcia? A jeżeli określimy termin realizacji np. w miesiącach to jak można w ogłoszeniu zastrzec, że nie może on przekroczyć określonego terminu zakończenia robót? Czy nie będzie błędem, jeżeli w ogłoszeniu podamy termin trwania zamówienia w miesiącach, a w SIWZ zastrzeżemy, że nie może on przekroczyć określonej daty?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [Kontrola zwolnień lekarskich] - Upoważnienie pracownika do przeprowadzenia kontroli pobierz

  • [PCC-3/A] Informacja o pozostałych podatnikach pobierz

  • Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności pobierz

  • KRS ZP Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej