Pytanie

30.12.2009
W przetargu nieograniczonym wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę podpisało dwóch prokurentów (prokura łączna) wpisanych do KRS. Zgodnie z odpisem z KRS zarząd spółki jest jednoosobowy, a z rubryki KRS "sposób reprezentacji podmiotu" wynika, że do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu. Czy w tej sytuacji dokumenty w postępowaniu przetargowym mogą podpisać tylko prokurenci? Jeżeli nie, to czy możemy żądać przedstawienia dokumentu ustanawiającego prokurę, jako pełnomocnictwa?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności pobierz

  • Umowa spółki komandytowej pobierz

  • Apelacja pobierz

  • [PIT-Z] Informacja o wysokości dochodu (straty) z poza rozliczej działalności gospodarcze, prowadzonej przez podaników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym pobierz

więcej