Pytanie

11.01.2010
Czy oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie zostało do niej dołączone oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej potwierdzone przez Zamawiającego (chodzi przede wszystkim o brak tego potwierdzenia), a jednocześnie w SIWZ nie ma wymogu dołączenia takiego oświadczenia do oferty! Czy z prawnego punktu wystarczającym jest, że wykonawca składa oświadczenie o dokonaniu takiej wizji (bez potwierdzania przez zamawiającego)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Ugoda pobierz

  • Wniosek o dział spadku pobierz

  • [PIT-37] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • [INF-C] Informacja o piwie w składzie podatkowym pobierz

więcej