Pytanie

11.01.2010
Czy oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie zostało do niej dołączone oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej potwierdzone przez Zamawiającego (chodzi przede wszystkim o brak tego potwierdzenia), a jednocześnie w SIWZ nie ma wymogu dołączenia takiego oświadczenia do oferty! Czy z prawnego punktu wystarczającym jest, że wykonawca składa oświadczenie o dokonaniu takiej wizji (bez potwierdzania przez zamawiającego)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Testament własnoręczny z wydziedziczeniem pobierz

  • [DRUK ZP-15] Zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty pobierz

  • ZUS ZIPA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek pobierz

  • Wniosek o wydanie ( fizyczne wydanie) nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności pobierz

więcej