Pytanie

11.01.2010
Czy oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie zostało do niej dołączone oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej potwierdzone przez Zamawiającego (chodzi przede wszystkim o brak tego potwierdzenia), a jednocześnie w SIWZ nie ma wymogu dołączenia takiego oświadczenia do oferty! Czy z prawnego punktu wystarczającym jest, że wykonawca składa oświadczenie o dokonaniu takiej wizji (bez potwierdzania przez zamawiającego)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym pobierz

  • KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Karta szkolenia wstępnego BHP pobierz

  • Cofnięcie apelacji pobierz

więcej