Pytanie

11.01.2010
Czy oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie zostało do niej dołączone oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej potwierdzone przez Zamawiającego (chodzi przede wszystkim o brak tego potwierdzenia), a jednocześnie w SIWZ nie ma wymogu dołączenia takiego oświadczenia do oferty! Czy z prawnego punktu wystarczającym jest, że wykonawca składa oświadczenie o dokonaniu takiej wizji (bez potwierdzania przez zamawiającego)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu pobierz

  • Wniosek o odroczenie rozprawy pobierz

  • Udzielenie prokury oddziałowej pobierz

  • [PIT-28/A] Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze pobierz

więcej