Pytanie

15.01.2010
Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy p.z.p przez oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ustawy, należy rozumieć oświadczenia i dokumenty określone w par. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (...)? Czy w wyniku braku złożenia dokumentu np: aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, Zamawiający będzie zobowiązany do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy w związku z art. 26 ust. 2a?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-9M] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca pobierz

  • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

  • Wniosek o ubezwłasnowolnienie pobierz

  • [AKC - R] Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (do nowych przepisów o podatku akcyzowym) pobierz

więcej