Pytanie

18.01.2010
Czy województwo (jednostka samorządu terytorialnego) w ogóle może zlecić wykonanie usługi (konkretnie prac koncepcyjno - rozwojowych dotyczących elektronicznego systemu monitoringu sytuacji gospodarczej województwa) spółce akcyjnej, która: należy w całości do województwa oraz jej statutowy zakres działania obejmuje głównie wsparcie rozwoju województwa w dziedzinie badań, nauki, podniesienia stanu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu - bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

  • [INF-B] Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym pobierz

  • Cofnięcie pozwu pobierz

  • Wniosek powoda o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron pobierz

więcej