Pytanie

18.01.2010
Czy województwo (jednostka samorządu terytorialnego) w ogóle może zlecić wykonanie usługi (konkretnie prac koncepcyjno - rozwojowych dotyczących elektronicznego systemu monitoringu sytuacji gospodarczej województwa) spółce akcyjnej, która: należy w całości do województwa oraz jej statutowy zakres działania obejmuje głównie wsparcie rozwoju województwa w dziedzinie badań, nauki, podniesienia stanu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu - bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana pobierz

  • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

  • [VAT-7K] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • [CIT-8] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

więcej