Pytanie

04.02.2010
Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego mogę złożyć ofertę nie będąc zaproszonym do wzięcia udziału w nim? O prowadzonym postępowaniu dowiedziałem się od innego zaproszonego wykonawcy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

  • [AKC–4/K] Podatek akcyzowy od olejów smarowych pobierz

  • [AKC–4/J] Podatek akcyzowy od gazu pobierz

  • Wniosek powoda o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron pobierz

więcej