Pytanie

26.03.2010
Wygrałem przetarg na remont kilku sal w szpitalu, wyceniłem robotę na podstawie przedłożonego przedmiaru robót. W trakcie prac okazało się że, ilości poszczególnych robót są zaniżone np. malowanie stolarki okiennej i drzwiowej (nie zastosowano współczynników z tablicy 9914) przy wykładzinie nie policzono cokołów, w 10 pozycjach jest różnica. Złożyłem na piśmie do inwestora stosowne wyliczenia odnośnie różnic. Inwestor stwierdził że, przedmiary mogłem sprawdzić przed przetargiem i nie chce słyszeć o dopłacie. Wartość robót nie ujętych w przedmiarze robót wynosi około 30% wartości umowy. Co w tej sytuacji należy zrobić?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na toczące się w sprawie postępowanie karne pobierz

  • Oświadczenie pracodawcy o przyznaniu odprawy rentowej/emerytalnej pobierz

  • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby pobierz

  • [CIT- 11R] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR pobierz

więcej