Pytanie

26.03.2010
Wygrałem przetarg na remont kilku sal w szpitalu, wyceniłem robotę na podstawie przedłożonego przedmiaru robót. W trakcie prac okazało się że, ilości poszczególnych robót są zaniżone np. malowanie stolarki okiennej i drzwiowej (nie zastosowano współczynników z tablicy 9914) przy wykładzinie nie policzono cokołów, w 10 pozycjach jest różnica. Złożyłem na piśmie do inwestora stosowne wyliczenia odnośnie różnic. Inwestor stwierdził że, przedmiary mogłem sprawdzić przed przetargiem i nie chce słyszeć o dopłacie. Wartość robót nie ujętych w przedmiarze robót wynosi około 30% wartości umowy. Co w tej sytuacji należy zrobić?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wyłączenie biegłego pobierz

  • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

  • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy pobierz

  • ZUS Rp - 12 Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne pobierz

więcej