Pytanie

26.03.2010
Wygrałem przetarg na remont kilku sal w szpitalu, wyceniłem robotę na podstawie przedłożonego przedmiaru robót. W trakcie prac okazało się że, ilości poszczególnych robót są zaniżone np. malowanie stolarki okiennej i drzwiowej (nie zastosowano współczynników z tablicy 9914) przy wykładzinie nie policzono cokołów, w 10 pozycjach jest różnica. Złożyłem na piśmie do inwestora stosowne wyliczenia odnośnie różnic. Inwestor stwierdził że, przedmiary mogłem sprawdzić przed przetargiem i nie chce słyszeć o dopłacie. Wartość robót nie ujętych w przedmiarze robót wynosi około 30% wartości umowy. Co w tej sytuacji należy zrobić?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

  • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

  • ZUS Rw-3 wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej pobierz

  • Wypowiedzenie czas nieokreślony pobierz

więcej