Pytanie

29.03.2010
Przygotowując się do złożenia oferty do przetargu nieograniczonego posiadam referencje spełniające tylko część wymagań w zakresie wykazu robót jaki wymaga w SIWZ zamawiający. Referencje j.w. wystawione są dla konsorcjum, gdzie wówczas firma moja była liderem w wykonaniu zamówienia. Aby spełnić w całości wymagania zamawiającego w bieżącym przetargu dotyczącym wykazu robót, dołączam zobowiązanie innego podmiotu (art. 26 ust. 2b pzp + referencje na pozostałą część wymaganych robót) zobowiązującego się do oddania na czas realizacji przedmiotowego zadania niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia. Czy zamawiający uzna łączone referencje (w tym moje jako tylko lidera)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wezwanie do zapłaty pobierz

  • Wniosek o zabezpieczenie dowodu pobierz

  • Powierzenie innej pracy art42 par4kp. pobierz

  • Wniosek o ogłoszenie upadłości pobierz

więcej