Pytanie

12.04.2010
Czy w przypadku realizacji zamówienia w różnych firmach (brak możliwości realizacji całego asortymentu w jednej firmie) w ramach przedsięwzięcia przekraczającego wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro netto konieczne jest stosowanie się do przepisów w zakresie zamówień publicznych, jeżeli zamówienie w jednej firmie nie przekroczy 14.000 euro netto?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-6AR] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok /szczątków* ludzkich z zagranicy pobierz

  • [PIT-36] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • Wniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o wszczęcie egzekucji, dokonanie zabezpieczenia pobierz

więcej