Pytanie

12.04.2010
Czy w przypadku realizacji zamówienia w różnych firmach (brak możliwości realizacji całego asortymentu w jednej firmie) w ramach przedsięwzięcia przekraczającego wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro netto konieczne jest stosowanie się do przepisów w zakresie zamówień publicznych, jeżeli zamówienie w jednej firmie nie przekroczy 14.000 euro netto?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu pobierz

  • Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat spłaty powstałej wskutek zniesienia współwłasności pobierz

  • Zmiana powództwa pobierz

  • Zawiadomienie o zwrocie nieruchomości gruntowej uprzednio wywłaszczonej pobierz

więcej