Pytanie

08.07.2010
Czy zamawiający może żądać od wykonawcy uzupełnienia złożonej oferty o upoważnienie, czy też pełnomocnictwo do występowania danej osoby w imieniu firmy w postępowaniu przetargowym, w tym do podpisywania oferty? Uważam, że zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych można, bo jest tam mowa o pełnomocnictwach, ale co zamawiający robi, w przypadku, gdy wykonawca nie uzupełni takiego dokumentu. Z przepisów nie wynika, że należy go wykluczyć z postępowania, czy ofertę odrzucić. Zaznaczam, że w SIWZ umieszczony był zapis: „Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, chyba że wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę”.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wyjawienie majątku pobierz

  • Pozew o alimenty pobierz

  • Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy z pracownikiem tymczasowym pobierz

  • Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw jednoosobowego przedsiębiorcy pobierz

więcej