Pytanie

19.07.2010
Zamawiający sektorowy zamierza zakupić specjalistyczny samochód pogotowia technicznego, który może przemieszczać się zarówno po drodze jak i po torach tramwajowych. Kwota szacunkowa takiego pojazdu to ok. 1 mln zł. Ponadto zamawiający planuje również rozpisanie procedury na odpłatne użytkowanie samochodów osobowych (leasing) na kwotę ok. 1 mln zł. Obie te grupy pojazdów znajdują się w tej samej grupie CPV – 341, jednakże krąg potencjalnych wykonawców jest inny. W pierwszym przypadku dostawcą może być producent samochodu specjalistycznego, w drugim natomiast firmy leasingowe. Biorąc pod uwagę art. 32 ust. 2 p.z.p czy Zamawiający powinien dla ustalenia wartości szacunkowej połączyć oba przedmioty zamówienia, czy w tym przypadku dopuszczalne jest odrębne wyszacowanie każdego zamówienia? Jest to podstawa do wyznaczenia czy postępowanie należy przeprowadzić zgodnie z przepisami p.z.p, czy też poza ustawą.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

  • Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie – wzór pobierz

  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pobierz

  • [KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej