Pytanie

19.07.2010
Zamawiający sektorowy zamierza zakupić specjalistyczny samochód pogotowia technicznego, który może przemieszczać się zarówno po drodze jak i po torach tramwajowych. Kwota szacunkowa takiego pojazdu to ok. 1 mln zł. Ponadto zamawiający planuje również rozpisanie procedury na odpłatne użytkowanie samochodów osobowych (leasing) na kwotę ok. 1 mln zł. Obie te grupy pojazdów znajdują się w tej samej grupie CPV – 341, jednakże krąg potencjalnych wykonawców jest inny. W pierwszym przypadku dostawcą może być producent samochodu specjalistycznego, w drugim natomiast firmy leasingowe. Biorąc pod uwagę art. 32 ust. 2 p.z.p czy Zamawiający powinien dla ustalenia wartości szacunkowej połączyć oba przedmioty zamówienia, czy w tym przypadku dopuszczalne jest odrębne wyszacowanie każdego zamówienia? Jest to podstawa do wyznaczenia czy postępowanie należy przeprowadzić zgodnie z przepisami p.z.p, czy też poza ustawą.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Imienny wykaz wydanych legitymacji pobierz

  • Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najmu pobierz

  • Zawiadomienie o zwrocie nieruchomości gruntowej uprzednio wywłaszczonej pobierz

  • KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana pobierz

więcej