Pytanie

13.10.2010
Po zapoznaniu się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na budowę drogi poniżej progów unijnych stwierdziłem, że Zamawiający stawia dziwne warunki, jakich nie spotkałem w innych SIWZ do tej pory. Otóż, Zamawiający żąda okazania w dokumentacji przetargowej, aby kierownik budowy oprócz uprawnień budowlanych wykazał się 3-letnią praktyką od dnia uzyskania uprawnień budowlanych. Czy to jest zgodne z prawem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-28/A] Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze pobierz

  • ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach pobierz

  • Wniosek o urlop bezpłatny pobierz

  • [AKC-EN] Deklaracja podatkowa od nabycie wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej pobierz

więcej