Pytanie

13.10.2010
Po zapoznaniu się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na budowę drogi poniżej progów unijnych stwierdziłem, że Zamawiający stawia dziwne warunki, jakich nie spotkałem w innych SIWZ do tej pory. Otóż, Zamawiający żąda okazania w dokumentacji przetargowej, aby kierownik budowy oprócz uprawnień budowlanych wykazał się 3-letnią praktyką od dnia uzyskania uprawnień budowlanych. Czy to jest zgodne z prawem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KW-ODPIS] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierz

  • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

  • Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

  • Porozumienie o zawieszeniu układu zbiorowego pracy pobierz

więcej