Pytanie

13.10.2010
Po zapoznaniu się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na budowę drogi poniżej progów unijnych stwierdziłem, że Zamawiający stawia dziwne warunki, jakich nie spotkałem w innych SIWZ do tej pory. Otóż, Zamawiający żąda okazania w dokumentacji przetargowej, aby kierownik budowy oprócz uprawnień budowlanych wykazał się 3-letnią praktyką od dnia uzyskania uprawnień budowlanych. Czy to jest zgodne z prawem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pobierz

  • Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat spłaty powstałej wskutek zniesienia współwłasności pobierz

  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego pobierz

  • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu - wzór pobierz

więcej