Pytanie

13.10.2010
Po zapoznaniu się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na budowę drogi poniżej progów unijnych stwierdziłem, że Zamawiający stawia dziwne warunki, jakich nie spotkałem w innych SIWZ do tej pory. Otóż, Zamawiający żąda okazania w dokumentacji przetargowej, aby kierownik budowy oprócz uprawnień budowlanych wykazał się 3-letnią praktyką od dnia uzyskania uprawnień budowlanych. Czy to jest zgodne z prawem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

  • [DRUK ZP-2/PO,DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • Wniosek do ZUS o wydanie interpretacji pobierz

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności pobierz

więcej