Pytanie

04.11.2010
Zamawiający żądał od Wykonawców, aby oferowane przez nich liczniki spełniały następujący wymóg: „wytrzymałość elektryczna izolacji przy f=50Hz, t=1 minuta: nie mniej niż 6 kV”. Wykonawca złożył następujące oświadczenie: „wszystkie produkowane przez firmę X liczniki energii elektrycznej są zgodne z obowiązującymi normami, które wymagają wytrzymałości izolacji przy f=50Hz i t=1 min na poziomie 4kV (taką wartość tego parametru podajemy w danych technicznych oferowanych w przetargu liczników serii Y). Jednocześnie doświadczenie eksploatacyjne wskazuje, że warunek ten jest realizowany przez nasze liczniki w sposób nadmiarowy i liczniki spełniają wymagania wytrzymałości izolacji na poziomie 6kV”. Prosimy o odpowiedź, czy złożone przez Wykonawcę oświadczenie jest deklaracją potwierdzającą spełnianie parametru wymaganego przez Zamawiającego?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-12] Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych pobierz

  • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

  • Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej pobierz

  • Pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

więcej