Pytanie

16.12.2010
Jesteśmy firmą świadcząca usługi projektowe. W ostatnim czasie Zamawiający umieszczają w SIWZ zapisy, w których wymagania odnośnie wymogów są coraz bardzie „udziwniane”. A to np. termin realizacji projektu z pozwoleniem na budowę 5 tygodni, przygotowanie do oferty koncepcji z wizualizacją (w 3 dni przed złożeniem oferty ukazuje się mapa), termin składania ofert - 1 miesiąc a wykonanie prac 2-4 tygodni, itd. Proszę o podanie wszystkich możliwości prawnych, które można stosować do zmiany przez Zamawiającego tego typu zapisów? Czy na bzdurne zapisy uniemożliwiające wolną konkurencję istnieją inne możliwości aniżeli stosowanie zapisów z UZP? np. doniesienie do prokuratora o podejrzenie popełnienia przestępstwa w wydatkowanie środków publicznych?? Przecież ja również w pewnym stopniu jestem dysponentem tych publicznych środków Zamawiającego? Dodam, że zadawanie pytań kierowanych do Zamawiającego, co do możliwości zmiany zapisów w 90% nie powodują żadnych reakcji - na zasadzie „Jak ci się nie podoba to nie składaj oferty”.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 kp) pobierz

  • Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych pobierz

  • [KW-PP] Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy pobierz

  • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

więcej