Pytanie

26.01.2011
Czy dopuszczalna jest modyfikacja wzorów druków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DZ.U.10.223.1458), a konkretnie zmiana zapisu: „Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonych drukach ZP-1” na zapis: „Uczestniczący w postępowaniu Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonych drukach ZP-1” ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o zachowek pobierz

  • KRS ZK Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego pobierz

  • KRS Z22 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

więcej