Pytanie

26.01.2011
Czy dopuszczalna jest modyfikacja wzorów druków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DZ.U.10.223.1458), a konkretnie zmiana zapisu: „Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonych drukach ZP-1” na zapis: „Uczestniczący w postępowaniu Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonych drukach ZP-1” ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa pożyczki pobierz

  • [Kontrola zwolnień lekarskich] - Protokół kontroli pobierz

  • [KW-ODPIS] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierz

  • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. pobierz

więcej