Pytanie

11.05.2011
Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 Pzp. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania, z możliwością składania ofert na każde zadanie. Złożono trzy oferty, po jednej na każde z zadań. Czy w tym przypadku można skorzystać z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Pzp, dopuszczającego możliwość wcześniejszego zawarcia umowy niż 10 dni zakładając, że zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faksem i drogą elektroniczną)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego pobierz

  • Wniosek do ZUS o wydanie interpretacji pobierz

  • Protokół zajęcia i odbioru ruchomości pobierz

  • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu pobierz

więcej