Pytanie

09.09.2008
Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach (art.11 ust.8) Wykonawca złożył gwarancję ubezpieczeniową dot. wadium na wymagany okres związania ofertą tj. 60 dni od 26.08. do 26.10.2008r. Zamawiający przedłużył termin składania ofert z dnia 26.09.2008 na dzień 29.09.2008 powiadamiając oferentów na swojej stronie internetowej. Tym samym przedłużył się okres związania ofertą do dnia 27.10.2008. Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art.24 ust.2 pkt 4 p.z.p. Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający miał obowiązek wezwać Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 3 do uzupełnienia brakującego dokumentu przedłużającego o 1 dzień gwarancję ubezpieczeniową dotyczącą wadium. Wykluczenie z postępowania Wykonawcy zostało uzasadnione art.24 ust.2 pkt 4 - WYKONAWCA NIE WNIÓSŁ WADIUM NA OKRES ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia pobierz

  • Plan urlopów (wzór) pobierz

  • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym pobierz

  • NIP-2A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu pobierz

więcej