Pytanie

18.05.2011
Czy wzrost wartości inwestycji – max. do 50% zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych - dotyczy: • sumy wartości robót dodatkowych udzielonych w ramach zamówień z wolnej ręki, czy • sumy wartości robót dodatkowych i zamiennych – tj. wartości robót udzielonych w ramach zamówień z wolnej ręki oraz wzrostu wartości umownej (zmiana technologii robót) określonej w aneksach do umowy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek powoda o przedłużenie terminu sądowego pobierz

  • [RZ-2] Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów pobierz

  • Wzór skargi wierzyciela na zaniechanie czynności komornika pobierz

  • ZUS Z3 zaświadczenie płatnika składek pobierz

więcej