Pytanie

11.09.2009
Proszę o informację w następującej sprawie: Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę pewnych towarów. Na dzień 25.08.2009 r., godz. 11:00 ustalił termin składania ofert. 24.08.2009 r. Wykonawca "X" złożył ofertę. Dnia 25.08.2009 r. przed terminem składania ofert ten sam Wykonawca "X" złożył: 1) pismo informujące o wycofaniu swojej oferty złożonej 24.08.2009 r. oraz 2) drugą ofertę na przedmiotowe postępowanie. Zamawiający zgodnie z prośbą Wykonawcy "X" dotyczącą wycofania oferty na jawnym otwarciu ofert nie otworzył oferty złożonej 24.08.2009 r., lecz ofertę złożoną 25.08.2009 r. Po otwarciu tej oferty okazało się, że zawiera ona jedynie formularz ofertowy. Zatem nasuwa się pytanie: czy Zamawiający może potraktować złożony formularz ofertowy jako ofertę i wezwać Wykonawcę "X" do uzupełnienia dokumentów czy też należy odrzucić ofertę Wykonawcy „X” z powodu nie złożenia kompletnej oferty. Nadmieniam, że cena w formularzu ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę „X” była najkorzystniejsza. Nadmienię, że postępowanie jest prowadzone jako zamówienie sektorowe poniżej progów, zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień, a regulamin ten nie reguluje niniejszego problemu.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [INF-J] Informacja o gazie w składzie podatkowym pobierz

  • ZUS Rp-1Epom Wniosek o emeryturę pomostową pobierz

  • Umowa o współodpow. za powierzone mienie pobierz

  • Oświadczenie pracodawcy o przyznaniu odprawy rentowej/emerytalnej pobierz

więcej