Pytanie

09.07.2009
Czy można zlecić firmie szkoleniowej podstawowe kursy komputerowe o wymiarze 30 godzin i komputerowe w standardzie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - wymiar kursu 120 godzin ze środków Unii Europejskiej w trybie art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy p.z.p. w sytuacji, gdy zamówienie przekracza 60.000 euro i nie przekracza 60.000 euro?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

  • Wniosek powoda o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron pobierz

  • NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności pobierz

  • Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu pobierz

więcej