Pytanie

19.11.2009
Firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego wykonała dokumentację techniczną. Czy nadzór autorski nad tą dokumentacją, mimo że wynagrodzenie za jego pełnienie przekracza kwotę wolną od zamówień publicznych, może być podpisany z tą firmą bez stosowania procedury przetargowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-D2] Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych pobierz

  • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • [VAT-7D] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

więcej