Pytanie

19.11.2009
Firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego wykonała dokumentację techniczną. Czy nadzór autorski nad tą dokumentacją, mimo że wynagrodzenie za jego pełnienie przekracza kwotę wolną od zamówień publicznych, może być podpisany z tą firmą bez stosowania procedury przetargowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zarządzenie zabezpieczenia ZZ-1 pobierz

  • KRS-D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych pobierz

  • Oświadczenie o przekroczeniu podstawy wymiaru składek pobierz

  • KRS ZA Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej