Pytanie

18.05.2011
Czy wzrost wartości inwestycji – max. do 50% zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych - dotyczy: • sumy wartości robót dodatkowych udzielonych w ramach zamówień z wolnej ręki, czy • sumy wartości robót dodatkowych i zamiennych – tj. wartości robót udzielonych w ramach zamówień z wolnej ręki oraz wzrostu wartości umownej (zmiana technologii robót) określonej w aneksach do umowy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Karta szkolenia wstępnego BHP pobierz

  • [DRUK ZP-18] Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia pobierz

  • Oświadczenie o stanie majątkowym pobierz

  • Testament własnoręczny z wydziedziczeniem pobierz

więcej