Pytanie

28.05.2008
Kiedy dopuszczalne jest udzielanie zamówień publicznych w trybie wolnej ręki?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-7] Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • Wniosek o wydzielenie do wyłącznego korzystania części nieruchomości wspólnej pobierz

  • ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek pobierz

  • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pobierz

więcej