Pytanie

28.05.2008
Kiedy dopuszczalne jest udzielanie zamówień publicznych w trybie wolnej ręki?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [RZ-1] Wniosek o wpis zastawu rejestrowego pobierz

  • Wezwanie do usunięcia braków podania pobierz

  • [DRUK ZP-23] Informacja o wykonywaniu czynności nowych lub o powtórzeniu czynności pobierz

  • [PIT-B] Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym pobierz

więcej