Porady prawne

 • 2010-05-31

  Czy zamawiający może nabyć laptopy w trybie zapytania o cenę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-18

  Czy na przewóz osób za granicę kraju można zastosować tryb zapytania o cenę w zamówieniu publicznym oraz czy należy ogłaszać zapytanie o cenę w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także co powinno zawierać zapytanie o cenę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-18

  Czy na podstawie art. 5 w zw. z art. 66 pzp i w związku z załącznikami II B i XVII do dyrektyw 2004/18/WE i 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. można stosować zamówienie publiczne z wolnej ręki na usługi ochrony fizycznej w formie zamówienia z wolnej ręki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-07

  Jaka jest różnica między robotami dodatkowymi a uzupełniającymi (roboty budowlane w zamówieniach publicznych)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-29

  Firma zwróciła się do nas z zapytaniem cenowym nie podając wymiarów żaluzji w ofercie tylko ilość sztuk. Zrobiłem wycenę i podałem cenę za 1 m2 dzięki temu wygrałem przetarg. Po dostaniu umowy do podpisu odpisałem skorygowanie, że nie znając wymiarów żaluzji nie mogłem obliczyć wartość 1 szt. Czy grożą mi jakieś konsekwencje karne? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-23

  Umowa dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utworzenie oddziału hematologii. Czy można dokonać zmian w trakcie realizacji tej umowy, jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu umowy bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych kosztów? Zwiększenie zakresu dotyczy wykonania projektu na oddział zintegrowany - oddział ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-12

  Gmina realizuje inwestycję budowy obiektu budowlanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Sporządzona już dokumentacja przewiduje wykorzystanie dla celów grzewczych i technologicznych ciepła z sieci ciepłowniczej. Wymaga to podpisanie z dostawcą ciepła dwóch umów tzw. umowy o podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz umowę sprzedaży ciepła. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-08

  Urząd Gminy zorganizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego, w którym wziąłem udział. Po otwarciu ofert okazało się, że najniższe oferty były dwie: moja i firmy X. Zamawiający wybrał ofertę firmy X. Nie poinformował mnie o tym, nie przeprowadził negocjacji, nie przesłał informacji o wyborze ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS Np7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne pobierz

 • Pozew o zadośćuczynienie pobierz

 • Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę pobierz

 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu pobierz

więcej