Porady prawne

 • 2008-10-23

  Moja firma wygrała przetarg nieograniczony 5 miesięcy temu na ochronę dwóch obiektów i zawarła umowę na świadczenie usługi. Zamawiający w chwili obecnej chce zmniejszyć zakres świadczenia usługi przez moją firmę pozostawiając mi jeden obiekt do ochrony. Świadczenie dla mnie usługi dla jednego obiektu jest nie rentowne. Poza tym w umowie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-22

  Sprawa dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający jednostka budżetowa podał bezpośrednio przed otwarciem ofert kwotę jaką przeznaczył na zrealizowanie przetargu (230000 zł) - słyszał to właściciel naszej firmy będący jako jedyny osobiście na otwarciu ofert. Po otwarciu ofert okazało się, iż najkorzystniejsza ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-21

  Jako inwestor sektora finansów publicznych w 2002 r. rozpoczęliśmy realizację zadania pn. „Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w X”. Inwestycja była i jest finansowana ze środków budżetu państwa. Z uwagi na przewlekłość i w konsekwencji zahamowanie procesu finansowania przedsięwzięcia umowa z wykonawcą zadania ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-01

  Klient złożył zamówienie w trybie jak to określił zbliżonym do ustawowego trybu dialogu konkurencyjnego. Zamówienie ma mieć wartość szacunkowo niższą niż próg zawarty w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Jaka jest wartość netto tego progu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-09-29

  Czy Zamawiający chcąc kupić sprzęt z wolej ręki, to czy może dopuścić oferenta proponującego płatność ratalną? Czy jest to zgodne z ustawą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-18

  Jestem wykonawcą umowy (inwestycja kilkuletnia) po przetargu nieograniczonym. W umowie cyt. „ strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie rzeczywistych ilości zamówionych i wykonanych robót, które zostaną obmierzone przez wykonawcę i sprawdzone przez nadzór nad robotami, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-01

  Czy zgodnie z art. 70 PZP Zamawiający może zastosować procedurę zapytania o cenę na usługę polegającą na nadzorowaniu prac budowlanych. Czy podjęcie się czynności nadzorowania robót budowlanych jest usługą powszechnie dostępną o ustalonym standardzie jakościowym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-31

  Firma A - zamawiający podpisała umowę z firmą B - wykonawcą na zasadach przetargu nieograniczonego. Data wykonania umowy przypadała na 17 lipca. Dnia 15 lipca po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za wykonanie umowy po stronie zamawiającego przedmiot umowy został dostarczony, ale z dokumentami w języku niemieckim ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS Rp-3a Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty pobierz

 • Pismo zawierające wnioski dowodowe ( w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym) pobierz

 • Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego pobierz

 • Wniosek o wymeldowanie pobierz

więcej