Porady prawne

 • 2008-07-28

  Mam podpisaną umowę w wyniku wygranego przetargu nieograniczonego na dostarczanie towaru do szpitala. Czy mogę odmówić dostarczenia towaru bez konsekwencji, jeśli szpital zalega mi z płatnościami za poprzednie dostawy. W umowie jest punkt, który określa, że wykonawca dostarczy zamówiony asortyment w terminie określonym w zamówieniu, ale ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-10

  Czy Zamawiający w umowie o roboty budowlane (nazwa umowy) określając wynagrodzenie umowne może zastrzec zmianę tego wynagrodzenia na zmniejszające a nie uznaje zwiększającego pomimo, że w umowie dopuszcza zaistnienie robót dodatkowych określonych w art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy PZP. Przy odmowie uzasadnia to art. 632 par.1 Kodeksu Cywilnego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-03

  Nasza firma startowała do konkursu ogłoszonego w Administracji Nieruchomościami dotyczącego wykonania robót dociepleniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej. W celu wykonania odpowiedniej oferty otrzymaliśmy specyfikację istotnych warunków zamówienia z kosztorysem tzw. ślepym w wersji elektronicznej Wykonanego na podstawie odpowiedniego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-27

  Przygotowałam przetarg nieograniczony na roboty budowlane - remont dachu sali gimnastycznej powyżej 14 000 euro (90 000 zł). Na jaki okres czasu mam umieścić ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-12

  Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę - dostawa po wyborze naszej oferty jako najkorzystniejszej w wyznaczonym dniu na podpisanie umowy, złożyliśmy wyjaśnienia dotyczące zaoferowanych produktów, prosząc o pisemną akceptacje zaproponowanych przez nas produktów (w formularzu ofertowym znalazł się zapis "użyty znak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-11

  Zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej zawierające SIWZ wraz z formularzem rzeczowo-cenowym. Opis przedmiotu zamówienia niezgodny z art.29 UZP. Pomimo możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń (powszechnie dostępne materiały biurowe), Zamawiający wskazuje znaki towarowe, wymienia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-11

  Zamawiający ogłosił w internecie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na urządzenie. Wartość tego urządzenie to ok. 20.000 zł brutto. Zamawiający określił też, że zamówienia udzieli Wykonawcy "który zaoferował najniższą cenę". W międzyczasie Zamawiający zmodyfikował własny druk oferty cenowej, zamieszczając informacje na swojej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-05-30

  Do jakiej kwoty w euro i odpowiednio w złotówkach można aktualnie udzielić zamówienia z wolnej ręki?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wezwanie do usunięcia braków podania pobierz

 • Umowa forfaithingu pobierz

 • Wzór tytułu wykonawczego TYT-2 pobierz

 • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego pobierz

więcej