Porady prawne

 • 2010-04-01

  Pytanie dotyczy formy udzielenia zamówienia poprzez zapytanie o cenę. Gmina wysłała do firm zapytanie o cenę na realizację usługi wykonania dokumentacji (wartość nie przekraczająca 14.000 euro), w tym również do naszej firmy. Wygrała firma z ceną najniższą. Jest jeden problem, firma ta fizycznie nie wykona dokumentacji. Już wysłała ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-22

  Czy usługę szkolenia zawodowego można zlecić w trybie art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych po ostatniej nowelizacji ustawy, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 14.000 euro, a wartość szacunkowa zamówienia będzie wynosiła około 170.000 euro. Ponadto zlecenie będzie realizowane w ramach projektu z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-11

  Zamówienie z wolnej reki. Czy w jednym postępowaniu odwołania przysługują od ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy i od ogłoszenia informacji o udzieleniu zamówienia? Czy do obliczenia ostatecznego dnia na udzielenie odpowiedzi na zapytanie, wlicza się dzień przesłania ogłoszenia i dzień otwarcia ofert?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-03

  Czy dopuszczalne jest stosowanie różnych stawek podatku VAT w formularzu cenowym (przetargu nieograniczonego) składającym się z 25 cen jednostkowych netto? We wspomnianym formularzu cenowym w podsumowaniu są 3 rubryki: ogółem wartość netto, podatek VAT, cena brutto. Spotkałem się z opinią, że na jedno zamówienie obowiązuje jedna stawka ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-02

  Czy zamawiający może na podstawie art. 69 i 70 pzp wystosować zapytanie o cenę na usługę pt. „nadzór inwestorski nad budowaną halą sportową”. Zaznaczyć trzeba, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-02

  Jak przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego na usługi transportowe powyżej 14.000 euro w procedurze negocjacji z ogłoszeniem oraz czy należy ogłaszać w biuletynie zamówień publicznych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-23

  Przetarg nieograniczony. Wpływa odwołanie do zamawiającego na wybór oferty. Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości i chce naprawić błąd. W jakim terminie należy wnieść odpowiedź na odwołanie do KIO (art. 186 pzp)? Czy oferta która wpłynęła po ustalonym terminie wpływu, ale przed terminem otwarcia, musi być otwarta podczas czynności ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-04

  Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego mogę złożyć ofertę nie będąc zaproszonym do wzięcia udziału w nim? O prowadzonym postępowaniu dowiedziałem się od innego zaproszonego wykonawcy.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej pobierz

 • Wniosek pozwanego o wydanie rozeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia pobierz

 • KRS ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku pobierz

więcej