Porady prawne

 • 2009-06-18

  Stratowałem w przetargu nieograniczonym, moja oferta była najkorzystniejsza. Zamawiający ją odrzucił, bo w SIWZ żądał kosztorysu szczegółowego, a ja dołączyłem uproszczony. Zamawiający nie wezwał mnie do wyjaśnienia tylko od razu wykluczył z postępowania. Czy jest sens składania protestu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-15

  Czy mogę zastosować art. 94 ust. 1a p.z.p w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej uznając, że zgodnie z art. 78 ust. 3 oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą, a tym samym w momencie zakończenia licytacji złożona została tylko jedna wiążąca oferta.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-12

  Dlaczego nie przysługuje nam odwołanie (po częściowym uwzględnieniu protestu, ale niestety z negatywnym skutkiem dla nas) w przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro? Po naszym proteście zmieniono całkiem specyfikację typowo na konkretny aparat danej firmy! Co możemy z tym zrobić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-12

  Moja firma chce przystąpić do przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, audytu energetycznego, inwentaryzacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę obiektów o kubaturze 15.000 m3. Zakres jest bardzo szeroki, natomiast wymagany termin realizacji przez Zamawiającego jest absolutnie nierealny (22 dni od ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-09

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jednym z warunków udziału w postępowaniu było: „Wykazanie się realizacją minimum 3 usług ochrony osób i mienia o wartości minimum ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-04

  Startowałem w przetargu nieograniczonym. Zamawiający wezwał mnie do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia z postępowania (złożyłem w postępowaniu zaświadczenie wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, jednak z potwierdzoną aktualnością danych ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-03

  Zamawiający zakupił urządzenie medyczne z wolnej ręki. W gwarancji jest zapis, że w trakcie trwania gwarancji Zamawiający zobowiązany jest do zakupu materiałów eksploatacyjnych od producenta aparatu. Urządzenie Zamawiający zakupił z wolnej ręki a materiały eksploatacyjne kupuje w ramach ogłoszonego przetargu. W roku 2008 umowa była na 12 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-02

  Mam firmę. Starałem się o wejście do instytucji wcześniej. Instytucja ta złożyła zapytanie o cenę do wybranych wykonawców pomijając mnie. Czy to jest zgodne z prawem?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [DS] Dane uzupełniające stron lub pełnomocników pobierz

 • Wniosek o wyjawienie majątku pobierz

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży pobierz

 • [DRUK ZP-19] Oferty/oferty wstępne odrzucone pobierz

więcej