Porady prawne

 • 2010-01-27

  W którym momencie udostępnia się protokół sporządzany w procedurze zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przetarg ograniczony?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-19

  W dokumentach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest zapis: „Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 9.10.2009 r. (15:00)”, „Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 12.10.2009 r. (9:30).”. Jaka jest różnica i czego dotyczą te zapisy? Jak mam postępować? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-03

  Ilu wykonawców może uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego (chodzi o składanie ofert o udzielenie zamówienia publicznego)?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Zarzuty pozwanego wobec nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pobierz

 • ZUS ZFA Zgłoszenie, zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej pobierz

 • Decyzja o nakazaniu wykonania obowiązku uprzątnięcia chodnika pobierz

 • ZUS ZWSA- Zgloszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pobierz

więcej