Porady prawne

 • 2012-01-02

  Kiedy należy wnieść wadium w przypadku udziału w negocjacjach z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-17

  Czy w związku z zapisem art. 5 ust. 1 istnieje możliwość zlecenia usług żywieniowych w wyniku trybu negocjacji z ogłoszeniem, a nie pełnego postępowania przetargowego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-02

  Jak przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego na usługi transportowe powyżej 14.000 euro w procedurze negocjacji z ogłoszeniem oraz czy należy ogłaszać w biuletynie zamówień publicznych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-31

  W jakich okolicznościach zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-15

  Kiedy należy wnieść wadium w przypadku udziału w negocjacjach z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia? Czy dobrze rozumiem art. 60 i 64 p.z.p., które mówią, że wadium wnosi się dopiero w przypadku zakwalifikowania się do 2 etapu, kiedy zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny po złożeniu ofert ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-24

  Dotyczy dalszej procedury po wykluczeniu wykonawcy ze względu na nie wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Problem dotyczy postępowania prowadzonego w trybie „negocjacje z ogłoszeniem”. Zamawiający dokonał oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed podpisaniem umowy zaszła konieczność przesunięcia terminu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-20

  Jaka jest różnica pomiędzy przetargiem nieograniczonym a negocjacją z ogłoszeniem w zakresie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-20

  W jakich przypadkach może być udzielone zamówienie w trybie negocjacji z ogłoszeniem?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Pozew o separację i alimenty pobierz

 • RG-2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pobierz

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży pobierz

 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu pobierz

więcej