Porady prawne

 • 2008-10-01

  Klient złożył zamówienie w trybie jak to określił zbliżonym do ustawowego trybu dialogu konkurencyjnego. Zamówienie ma mieć wartość szacunkowo niższą niż próg zawarty w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Jaka jest wartość netto tego progu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-14

  Jakie są przykładowo sytuacje w którym może zostać zastosowany tryb dialogu konkurencyjnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-14

  Jakie są przesłanki zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego na udzielenie zamówienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-15

  W jakich okolicznościach stosowanie jedynego kryterium jakim jest cena jest niedozwolone?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt - wzór pobierz

 • [AKC–4/I] Podatek akcyzowy od paliw opałowych pobierz

 • KRS- X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS pobierz

 • Wzór wniosku o umorzenie nalezności z tytułu składek ZUS pobierz

więcej