Porady prawne

 • 2012-01-02

  Kiedy należy wnieść wadium w przypadku udziału w negocjacjach z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-19

  Przetarg w trybie negocjacji bez ogłoszenia - na etapie negocjacji ustalano techniczne warunki, termin wykonania i zaproponowano wykonawcy złożenie oferty. Po otwarciu ofert okazało się, że cena oferty jest wyższa od kwoty podanej przez zamawiającego. Wpłynęła jedna oferta i w negocjacjach brał udział ten sam wykonawca. Czy w tym rodzaju ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-15

  Kiedy należy wnieść wadium w przypadku udziału w negocjacjach z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia? Czy dobrze rozumiem art. 60 i 64 p.z.p., które mówią, że wadium wnosi się dopiero w przypadku zakwalifikowania się do 2 etapu, kiedy zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny po złożeniu ofert ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-30

  Tryb negocjacje bez ogłoszenia - czy w trakcie dyskusji można poinformować zaproszonych uczestników o kwocie jaką dysponujemy? Rozmowy mają być prowadzone indywidualnie czy w formie zbiorowej? Protokół wspólny dla wszystkich.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-26

  Gmina rozpisała przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (wodno - kanalizacyjnych). Do dnia składania ofert nie zgłosiła się żadna firma. Czy w związku z powyższym gmina w tej sytuacji może zlecić powyższe prace swojemu zakładowi budżetowemu jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej, czy musi rozpisać kolejny przetarg? ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • ZUS Rp-3a Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty pobierz

 • Podanie o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu sądu pobierz

 • KRS ZC Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży pobierz

więcej