Pytanie

04.02.2010
Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego mogę złożyć ofertę nie będąc zaproszonym do wzięcia udziału w nim? O prowadzonym postępowaniu dowiedziałem się od innego zaproszonego wykonawcy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-W20] Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

  • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie pobierz

  • Wniosek o wydanie ( fizyczne wydanie) nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności pobierz

  • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

więcej