Pytanie

08.04.2010
Urząd Gminy zorganizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego, w którym wziąłem udział. Po otwarciu ofert okazało się, że najniższe oferty były dwie: moja i firmy X. Zamawiający wybrał ofertę firmy X. Nie poinformował mnie o tym, nie przeprowadził negocjacji, nie przesłał informacji o wyborze oferty. Dowiedziałem się o tym telefonicznie. Argumentem o wyborze oferty firmy X było to, że jest to firma lokalna. Po skierowaniu przeze mnie wniosku o przesłanie decyzji w sprawie wyboru oferenta z podaniem podstawy prawnej - urząd gminy milczy. W jaki sposób mogę ich skutecznie zmusić do odpowiedzi? Czy nie złamali prawa nie informując mnie oraz wybierając ofertę inną niż moja bez negocjacji? Czy zapytanie ofertowe podlega ustawie Prawo zamówień publicznych? Czy mogę skierować pozew żądając odszkodowania równego utraconych korzyści w wysokości kwoty ofertowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • FORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA pobierz

  • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

  • [PIT-2k]Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych pobierz

  • [AKC - R] Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (do nowych przepisów o podatku akcyzowym) pobierz

więcej