Pytanie

11.06.2008
Zamawiający ogłosił w internecie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na urządzenie. Wartość tego urządzenie to ok. 20.000 zł brutto. Zamawiający określił też, że zamówienia udzieli Wykonawcy "który zaoferował najniższą cenę". W międzyczasie Zamawiający zmodyfikował własny druk oferty cenowej, zamieszczając informacje na swojej stronie. Oprócz dotychczasowych informacji ( tabela 1) prosi o podanie kosztów eksploatacji (tabela 2). Zamawiający nie określił jednak jak będzie punktował oferty i której z tabel dotyczy kryterium najniższej ceny. Termin składania ofert nie pozwala mi złożyć prośby o wyjaśnienie tej kwestii. Czy Zamawiający może tak postąpić i jaka jest możliwość unieważnienia wyboru oferty?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wezwanie do zapłaty pobierz

  • [DRUK ZP-11] Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o ... pobierz

  • Oświadczenie pozwanego o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym pobierz

  • Prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz

więcej