Porady prawne

 • 2010-05-31

  Czy zamawiający może nabyć laptopy w trybie zapytania o cenę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-18

  Czy na przewóz osób za granicę kraju można zastosować tryb zapytania o cenę w zamówieniu publicznym oraz czy należy ogłaszać zapytanie o cenę w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także co powinno zawierać zapytanie o cenę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-29

  Firma zwróciła się do nas z zapytaniem cenowym nie podając wymiarów żaluzji w ofercie tylko ilość sztuk. Zrobiłem wycenę i podałem cenę za 1 m2 dzięki temu wygrałem przetarg. Po dostaniu umowy do podpisu odpisałem skorygowanie, że nie znając wymiarów żaluzji nie mogłem obliczyć wartość 1 szt. Czy grożą mi jakieś konsekwencje karne? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-08

  Urząd Gminy zorganizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego, w którym wziąłem udział. Po otwarciu ofert okazało się, że najniższe oferty były dwie: moja i firmy X. Zamawiający wybrał ofertę firmy X. Nie poinformował mnie o tym, nie przeprowadził negocjacji, nie przesłał informacji o wyborze ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-01

  Pytanie dotyczy formy udzielenia zamówienia poprzez zapytanie o cenę. Gmina wysłała do firm zapytanie o cenę na realizację usługi wykonania dokumentacji (wartość nie przekraczająca 14.000 euro), w tym również do naszej firmy. Wygrała firma z ceną najniższą. Jest jeden problem, firma ta fizycznie nie wykona dokumentacji. Już wysłała ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-02

  Czy zamawiający może na podstawie art. 69 i 70 pzp wystosować zapytanie o cenę na usługę pt. „nadzór inwestorski nad budowaną halą sportową”. Zaznaczyć trzeba, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-04

  Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego mogę złożyć ofertę nie będąc zaproszonym do wzięcia udziału w nim? O prowadzonym postępowaniu dowiedziałem się od innego zaproszonego wykonawcy.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-15

  Czy przetarg, którego przedmiotem jest dostawa profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, może być przeprowadzony trybem zapytania o cenę z art. 70 ustawy p.z.p? Czy przesłanka trybu zapytania o cenę na taki przedmiot zamówienia byłaby spełniona?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy z pracownikiem tymczasowym pobierz

 • KRS- W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, k pobierz

 • [VAT-Z] Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pobierz

 • [POG-5/A] Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier pobierz

więcej