Porady prawne

  • 2008-02-13

    W jakich przypadkach cena jest jedynym kryterium wyboru oferty?
    sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

  • KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna pobierz

  • Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

  • [VAT-10] Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu pobierz

  • Umowa sprzedaży z odroczonym terminem płatności pobierz

więcej