Porady prawne

  • 2008-02-13

    W jakich przypadkach cena jest jedynym kryterium wyboru oferty?
    sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

  • Umowa sprzedaży z odroczonym terminem płatności pobierz

  • Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego pobierz

  • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

  • Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat spłaty powstałej wskutek zniesienia współwłasności pobierz

więcej