Porady prawne

  • 2008-02-13

    W jakich przypadkach cena jest jedynym kryterium wyboru oferty?
    sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

  • Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy z pracownikiem tymczasowym pobierz

  • Zarządzenie zabezpieczenia ZZ-1 pobierz

  • Wniosek do ZUS o wydanie interpretacji pobierz

  • KRS- X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

więcej