Porady prawne

 • 2009-10-28

  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia poniżej „progu unijnego” (poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.) złożony został protest. Protestujący zarzucił niezgodne z przepisami ustawy p.z.p. przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Zamawiający uznał ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-15

  Czy mogę zastosować art. 94 ust. 1a p.z.p w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej uznając, że zgodnie z art. 78 ust. 3 oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą, a tym samym w momencie zakończenia licytacji złożona została tylko jedna wiążąca oferta.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-11

  Zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej zawierające SIWZ wraz z formularzem rzeczowo-cenowym. Opis przedmiotu zamówienia niezgodny z art.29 UZP. Pomimo możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń (powszechnie dostępne materiały biurowe), Zamawiający wskazuje znaki towarowe, wymienia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-28

  W jakich okolicznościach może zostać przeprowadzona licytacja elektroniczna?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-28

  Szukałem SIWZ w ogłoszeniu o zamówieniu w trybie licytacji elektronicznej zamieszczonym na stronie zamawiającego i nie mogłem nigdzie tego dokumentu znaleźć. Czy dopuszczalne jest przeprowadzenie postępowania w tym trybie bez SIWZ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-13

  W jakich przypadkach cena jest jedynym kryterium wyboru oferty?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • ZUS ZPA- Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej pobierz

 • KRS ZE Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Karta wypadku pobierz

 • ZUS ZZU- Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego pobierz

więcej