Pytanie

11.06.2008
Zamawiający ogłosił w internecie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na urządzenie. Wartość tego urządzenie to ok. 20.000 zł brutto. Zamawiający określił też, że zamówienia udzieli Wykonawcy "który zaoferował najniższą cenę". W międzyczasie Zamawiający zmodyfikował własny druk oferty cenowej, zamieszczając informacje na swojej stronie. Oprócz dotychczasowych informacji ( tabela 1) prosi o podanie kosztów eksploatacji (tabela 2). Zamawiający nie określił jednak jak będzie punktował oferty i której z tabel dotyczy kryterium najniższej ceny. Termin składania ofert nie pozwala mi złożyć prośby o wyjaśnienie tej kwestii. Czy Zamawiający może tak postąpić i jaka jest możliwość unieważnienia wyboru oferty?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór umowy agencyjnej pobierz

  • [POG-5] Deklaracja dla podatku od gier pobierz

  • Wniosek o stwierdzenie zgonu pobierz

  • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

więcej