Pytanie

11.06.2008
Zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej zawierające SIWZ wraz z formularzem rzeczowo-cenowym. Opis przedmiotu zamówienia niezgodny z art.29 UZP. Pomimo możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń (powszechnie dostępne materiały biurowe), Zamawiający wskazuje znaki towarowe, wymienia marki produktów lub nazwy producentów. Jakie możliwości, w takiej sytuacji, ma Wykonawca? Czy może złożyć zapytanie do Zamawiającego z prośbą o usunięcie z formularza znaków towarowych? Czy może złożyć protest na zapisy w SIWZ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego pobierz

  • Wniosek powoda o przedłużenie terminu sądowego pobierz

  • [AKC-PA] Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy pobierz

  • Zarzuty pozwanego wobec nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pobierz

więcej