Pytanie

12.06.2008
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę - dostawa po wyborze naszej oferty jako najkorzystniejszej w wyznaczonym dniu na podpisanie umowy, złożyliśmy wyjaśnienia dotyczące zaoferowanych produktów, prosząc o pisemną akceptacje zaproponowanych przez nas produktów (w formularzu ofertowym znalazł się zapis "użyty znak towarowy służy jedynie do określenia standardu produktu". Jakie skutki prawne może rodzić uchylenie się od podpisania umowy z Zamawiającym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek wierzyciela o wyjawienie miejsca położenia rzeczy pobierz

  • Skarga dłużnika na czynności komornika pobierz

  • ZUS ZPA- Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej pobierz

  • [KRS-WL] Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo- rozwojowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej